Sie sind hier:
 Akkus - Nokia
"Powerstar" ® Akku Nokia Lumia 610, Lumia 710, Lumia 603 Li-Ion 1300mAh